Albume

Ierarhi

—— Episcopi

——— Iosif Gafton

——— Nicolae Popovici

——— Partenie Ciopron

——— Policarp Moruşca

——— Teofil Herineanu

——— Teofil Ionescu

——— Ierarhi basarabeni

——— Alţi episcopi

—— Mitropoliţi

——— Efrem Enăchescu

——— Gurie Grosu

——— Iosif Naniescu

——— Nestor Vornicescu

——— Nicolae Bălan

——— Nicolae Colan

——— Nifon Criveanu

——— Pimen Georgescu

——— Sebastian Rusan

——— Tit Simedrea

——— Visarion Puiu

———— Arhimandrit de scaun

———— Episcop de Hotin

———— Alte fotografii

——— Alţi mitropoliţi

——— Miron Cristea

——— Nicodim Munteanu

——— Justinian Marina

——— Iustin Moisescu

Preoţi

—— Ilie Imbrescu

—— Iuliu Scriban

—— Alţi preoţi

Biserici

——— Biserici din Baia

——— Biserici din Iaşi

——— Biserici din lemn

———— Biserica Boteanu

———— Biserica Bucur

———— Biserica Colţea

———— Biserica Creţulescu

———— Biserica Curtea Veche

———— Biserica Doamnei

———— Biserica Dobroteasa

———— Biserica Enei

———— Biserica Greacă

———— Biserica Rusă

———— Biserica Stavropoleos

———— Biserica Zlătari

———— Capela Elena Doamna

———— Biserica domnească

———— Biserica Târgului

———— Mănăstirea Sărindar

———— Alte Biserici demolate

———— Biserica Bradu Staicu

———— Biserica Creţulescu

———— Biserica Enei

———— Biserica Olteni

———— Schitul Maicilor

Catedrale

Profesori

——— Mănăstirea Humor

——— Mănăstirea Putna

——— Mănăstirea Secu

——— Schitul Sihla

———— Mănăstirea Frumoasa

———— Mănăstirea Galata

———— Mănăstirea Golia

——— Mănăstirea Brebu

———— Mănăstirea Antim

———— Mănăstirea Cotroceni

———— Mănăstirea Plumbuita

———— Schitu Maicilor

———— Schitul Măgureanu

——— Schitul Bălteni

——— Mănăstirea Cozia

——— Mănăstirea Turnu

——— Schitul Ostrov

—— Monahi

——— Cleopa Ilie

——— Damian Stog

——— Vichentie Mălău

——— Alţi monahi

—— Monahii

—— Biserici

——— 1934-1936

——— 1939-1940

—— Arsenie Boca

—— Ioan D. Sandu

—— Ioan Lupaş

—— Ion Duma

——— Ştefan Marcu

——— Alte fotografii

—— Rugul Aprins